Hier Is Vier Maniere Hoe Ons Liefde Kan Kies

1. Bemoedig mekaar.

Ons leef in ‘n ongeloofbare tyd! Al kan ons nie fisies by mekaar wees nie, kan ons bel, sms, e-pos, sosiale media gebruik, aanlyn kerk bywoon, en nog meer.

Moenie ‘n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie.

SPREUKE 3:27

2. Ondersteun mekaar.

Sommige van die betekenisvolle dinge wat ons kan doen is maklik en prakties. Gaan na jou bure toe en vra hoe dit met hulle gaan. Deel dit wat jy ook al het. Gaan gee kos vir iemand wat nie uit die huis uit mag gaan nie. Betaal vir die persoon agter jou in die ry. Stuur vir ‘n vriend ‘n geskenkbewys per e-pos.

…ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.

1 JOHANNES 3:18

3. Wees lief vir mekaar.

Jesus het gesê dat om jou naaste lief te hê, die tweede belangrikste gebod is. En in die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan, verduidelik Hy wat bedoel word met “naaste”. Paulus het selfs voorgestel dat ons dit ‘n kompetisie maak om mekaar lief te hê!

Julle moet eerste wees om ander mense te respekteer. (ABA)

ROMEINE 12:10

4. Verwys mekaar na Jesus.

Dis Jesus wat ons storms laat bedaar. Maar ons moet mekaar aan God se beloftes herinner. En vir mekaar bid. Jy kan altwee doen – en nog meer – op dieselfde manier as wat ons by #1 gesê het (en natuurlik in die Bybeltoep).