Laai eenmalig die app op jou foon af! (Sien instruksies onder)

Scan die QR code hierbo, sit die bedrag vir jou bydra in en… DANKIE

Of jy kan EFTmet die besonderhede hier onder…

Gebruik asb die onderstaande bankbesonderhede indien u ‘n bydra wil maak. Gebruik ASB K1050 as verwysing vir bank- en deurkollektes.

Rekeningnaam:

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE GEMEENTE REITZ WES

ABSA BANK REITZ
Rekeningnommer: 2170580020
Takkode: 632005
Tipe Rekening: Tjek